داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند
بوسه یک فرمانده برپای مادرشهید
فاش نیوز -  در مراسم بزرگداشت شهيد بروجردي ، سردار مشايخي با اداي احترام و افتادن به پاي مادر شهيد...
بروجردي، صحنه‌اي ماندگار را در اداي احترام به مادر شهيد بروجردي خلق كرد.

 

به گزارش خبرنگار ايثار و شهادت باشگاه خبري فارس «توانا» شب گذشته همسنگر‌هاي محمد بروجردي دور هم جمع شده بودند تا بار ديگر خاطرات دوران مجاهدت‌هاي خاموش را در ذهن بازنگري كنند ولي اين جمع شدن در حدود يك ساعت برنامه را به تاخير انداخت.

مادر محمد كه غم مسيح كردستان كمرش را خم كرده بود به سختي از پله‌ها بالا رفت و خود را به جايگاه رساند.


همه منتظر بودند تا خوش‌آمدگويي را از زبان مادر شهيد بروجردي بشنوند كه مجري از سردار مشايخي هم‌رزم دوران مجاهدت‌هاي خاموش شهيد بروجردي خواهش كرد كه او نيز به جايگاه بيايد. 
سردار به علت كمبود وقت از رفتن به جايگاه ممانعت مي‌كرد ولي وقتي اصرار بيش از حد مجري را ديد به ناچار خود را به جايگاه رساند. 
حضور هم‌رزم شهيد بروجردي در كنار مادر شهيد بروجردي هزاران معنا را توليد كرده بود كه ناگهان سخنان مجري سكوت را بر مجلس حكم‌فرما كرد. 
سردار مشايخي كه خلق تصاوير ماندگار را از مسيح كردستان به ارث گرفته بود با آرامش خاصي به پاي مادر شهيد بروجردي افتاد و بوسه‌ بر پاي او زد
.


[یک شنبه 9 خرداد 1389 ]  [02:23 ق.ظ]  [احمد یوسفی ]