داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند

هرکسي در اين زمين به دنبال چيزي مي گردد.
خوشا به حال آنانکه،راه آسمان را بجويند.
و راه آسمان را بايد از رد پاهاي به جاي مانده ي شهدا يافت...
.


[جمعه 14 اسفند 1394 ]  [01:18 ق.ظ]  [احمد یوسفی ]