داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند
+ هي طعنه بزن رفيق، طاقت دارم/يک سينه پر از درد و شکايت دارم/
دانشجوي سهميه ي جانبازانم/از درس شيمي عجيب، نفرت دارم


[یک شنبه 29 فروردین 1389 ]  [12:25 ق.ظ]  [احمد یوسفی ]