داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند
صیاد
 

عاشقي پيداست از زاري دل               نيست بيماري چو بيماري دل
علت عاشق ز علتها جداست                 عشق اسطرلاب اسرار خداست

[جمعه 27 فروردین 1389 ]  [05:01 ب.ظ]  [احمد یوسفی ]