داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند
مستان الست تا ابد مدهوشند
جان در كف اخلاص به حق ميكوشند
يادآور جنگهاي صدر اسلام
در راه خدا سرخ كفن مي پوشند

[یک شنبه 8 آذر 1388 ]  [02:42 ق.ظ]  [احمد یوسفی ]