داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند


برخيز كه آهنگ سفر بايد كرد 
مردانه ز موج خون گذر بايد كرد 
بر درگه دوست نقد جان بايد ريخت
در مسلخ عشق ترك سر بايد كرد

[یک شنبه 8 آذر 1388 ]  [01:49 ق.ظ]  [احمد یوسفی ]