داستانهای کوتاه جنگ تحمیلی

خوشا آنان که با شهادت رفتند

احمد یوسفی

دنيا مشتش را باز کرد...
شهدا گل بودند، ما پوچ
خدا آنها را برد و زمان ما را...
بيا زمان را رها کنيم و به سوي خدا بازگرديم...


[چهارشنبه 1 شهریور 1391 ]  [03:20 ب.ظ]  [احمد یوسفی ]